top of page

Vi säljer Triboron

Tomasbol AB är återförsäljare för Triborons produkter och sortiment som du beställer via vår webbshop.

Triboron - En banbrytande miljöteknologi

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). 

Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.

Vad säger kunderna - Läs våra omdömen...

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2)

Evelina Åberg – Ett Annat Företag AB

Triboron - effekter som gör skillnad

Reducerar CO2

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.

Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av förbrukningen...

Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och ...

Produkter

Du finner ett urval av produkter här nedan samt en sammanfattning av produktinformation.

Fullständiga datablad i PDF kan laddas ner vi länken vid respektive produkt.

Fuel Formula Konsument

Minska din bränslekostnad, sänk CO2 samtidigt som slitage och friktion minskar. Även klassad för avdödning av mikrober.

Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och avdöda bakterier i flytande bränslen. Blandad med bränsle (1:700) resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning i slitage på motorn. Triboron är klassad för antimikroba egenskaper.

Fuel Formula Yrkesmässig

Reducera bränsleförbrukning och ditt CO2 avtryck, minska slitaget på dina fordon, undvik bakterietillväxt. Många års forskning har givit 

Triboron ett unikt evidensbaserat läge med ledande additiv egenskaper utan att tillföra gifter i vår miljö. Rekommenderas av flera åkerier som en del i deras ISO certifiering.

Tvåtakts Formula Koncentrat

Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. 

Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 

2T.

Triborons revolutionerande 2Takts olja eliminerar blårök och minskar förbrukning med ca 10%. Det är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, samt slitage på motorn.

Tvåtakts Formula Injektion

Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. 

Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 

2T. För separat oljeinsprutning.

Patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, samt slitage på motorn. Lösningen interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen till ett minimum och skyddar mekaniska delar från slitage.

bottom of page